Borrar med kylkanaler

Produkt
5768
spetsning ≥ Ø 3,000 • konmantel slipad • huvudskäreggen något konkav • optimal skärgeometri • skarp skäregg
P M K N S H
ISO-kod

P Stål, höglegerat stål
M Rostfritt stål
K Gråjärn, segjärn och aducerjärn
N Aluminium och andra icke-järnmetaller
S Special-, super- och titanlegeringar
H Härdat stål och hårt gjutgods
På produktsidorna hittar du rekommendationer angående varje verktygs lämplighet för användningsgrupperna samt uppgifter om max. draghållfasthet och hårdhet:
optimalt lämplig
villkorat lämplig
Aluminium och Al-legeringar • Al material med hög kiselhalt
Borrar med kylkanaler / Produkt: 5768
Laddar...
Min kundvagn