Borrar med kylkanaler

Produkt
5498
spetsning ≥ Ø 3,000 • konmantel slipad • huvudskärform konkav • optimal skärgeometri • högsta kapacitet • fyra styrningsfaser
P M K N S H
ISO-kod

P Stål, höglegerat stål
M Rostfritt stål
K Gråjärn, segjärn och aducerjärn
N Aluminium och andra icke-järnmetaller
S Special-, super- och titanlegeringar
H Härdat stål och hårt gjutgods
På produktsidorna hittar du rekommendationer angående varje verktygs lämplighet för användningsgrupperna samt uppgifter om max. draghållfasthet och hårdhet:
optimalt lämplig
villkorat lämplig
konstruktionsstål, sätthärdningsstål • automatstål, seghärdningsstål • stål (legerade/olegerade) upp till 1400 N/mm²
    Laddar...
    Min kundvagn